Регистрация на фирма

Изисквания за регистрация на фирма в Германия

За да се регистрира фирмена дейност в Германия (т.н. Gewerbe без регистрация):
  • е необходима само лична карта,
  • не е необходимо да имате адресна регистрация в Германия,
  • фирмата може да бъде регистрирана на наш адрес,
  • уреждаме и контролираме за изпълнението и изправността на всички формалности, свързани с регистрацията,
  • помощ при нелична регистрация на фирмата и провеждане на фирмена дейност

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen