Осигуряване в Германия

Законодателната система на Германия гласи, че всяко едно лице, което упражнява фирмена дейност на територията на страната, трябва да бъде здравно осигурено. За всеки месец, през който лицето не е било осигурявано, заплаща при сключване на договор кьм застрахователна агенция стойността на осигурителната вноска за всеки неосигурителен месец, а от шестия неосигурителен месец заплаща една шеста от вноската. Ние Ви предлагаме осигуровки на достъпни цени в Германия:
  • без доплащене на сумите за период, в който лицето не е било осигурявано
  • без собствен дял
  • без лекарски преглед
  • стабилни цени

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen