Задължителна осигуровка

Задължителна осигуровка
Всяко лице, което пребивава на територията на Германия, е длъжно да сключи здравна осигуровка за себе си или за свой законоустановен представител, ако лицето не може само да сключва договори, в една допусната от Германия за извършване на тази дейност здравноосигурителна компания, която осигуровка покрива минимум възстановяване на разходите за амбулантно и стационарно лечение на пациента, и при която договорените абсолютни и процентуални собствени дялове за амбулантни и стационарни лечения, предвидени в тарифните условия на всяко осигуряващо се лице, е ограничен в една годишна вноска от 5000  €.
В случаите, в които осигуровката се сключи по-късно от един месец от задължението за здравна осигуровка, се изплащат начисления към премията. Те се равняват на месечната вноска за всеки един неосигуренителен започнат месец, а от шестия месец,  за всеки допълнителен неосигурителен месец се заплаща една шеста от месечната премия. В случай, където не може да се установи периода на неосигуряване, се предполага, че застраховащото се лице е най-малко от 5 години незастраховано. Начисляването на  премията се извършва еднократно с текущата премия.

Евтини осигуровки

Търсите осигуровка?

Вие сте на точното място!
Предлагаме осигуровки на достъпни цени за всеки един от вас:
за Вас, за Вашето семейство и Вашите познати.
Ние Ви предлагаме:
достъпни здравни осигуровки,
индивидуален и професионалeн анализ на финансовото състояние на фирмата
За повече информация, моля, обърнете се кьм нашето бюро!

Данъци в Германия

Как да спестите от данъци в Германия?

Данъчни облекчения, които ще трябва да използвате!
Работите в Германия и плащате високи данъци.
Търсите разходи, но не намирате решение?
Ние ще Ви дадем съвет как да спестите пари под формата на данъчни облекчения!
Всяка година можете все повече и повече  да спестите!

Работа в Германия

Работа. Сътрудничество.

Търсим сътрудници в нашето бюро във Франкфурт!                
Имаме само две свободни места!
Изпрати ни автобиография и мотивационно писмо. Най-добрите от вас ще бъдат поканени на интервю.
Моля изпращайте вашата автобиография на е-майл: info@osiguriavane.de или лично на следния адрес: 65063 Offenbach, Hermann-Steinhäuser-Straße 43-47

Семейни осигуровки

Семейни осигуровки в Германия

Ние се грижим и за здравето на Вашето семейство!
Тук ще намерите информация на тема семейна осигуровка към държавната здравна каса.
В рамките на Вашата осигуровка е възможна и безплатна семейна осигуровка на членовете на Вашето семейство, т.н. съпрузи, деца и партньори на семейни начала („Eingetragene Lebenspartnerschaft”).

Задъжително здравно осигуряване

Здравна осигуровка в Германия без надплащене на просрочени премии.
Здравна осигуровка в Германия


В нашата застрахователна фирма не трябва да се надплащат просрочени премии за здравна осигуровка в Германия, съобразно немския закон!!!!
В нашето бюро ще получите безплатно сравнение на застрахователните тарифи.
В нашата оферта ще намерите достъпни цени за здравни осигуровки в Германия,
без собствен участие и без надлащане на просрочени премии

Регистрация на фирма

Изисквания за регистрация на фирма в Германия

За да се регистрира фирмена дейност в Германия (т.н. Gewerbe без регистрация):
  • е необходима само лична карта,
  • не е необходимо да имате адресна регистрация в Германия,
  • фирмата може да бъде регистрирана на наш адрес,
  • уреждаме и контролираме за изпълнението и изправността на всички формалности, свързани с регистрацията,
  • помощ при нелична регистрация на фирмата и провеждане на фирмена дейност